CULLINAN

Baxış keçir

SONSUZ AZADLIQ

İlk dəfə olaraq dəbdəbəli yolsuzluq səyahətini reallaşdıran Rolls-Royce SUV yolsuzluq avtomobilini təqdim edirik. Özünə xas yol. Maneəsiz yolda. Tam sürətlə hərəkət. Yolsuzluq rejimləri. Hər bir çətinliyə, inkaredilməz qüvvə ilə qarşı gəlin. Pinnacle dəbdəbəli səyahət artıq asandır və hər yerdə mümkündür.

BİR HƏYAT. MÜXTƏLİF HƏYAT TƏRZLƏRİ

Hər bir imkanı kəşf et. Öz dünyanı özün yarat. Cullinan, öz həyatını bir çox aspektlərdə yaşayanlar üçündür. Onlar, hər şeyin mümkün olduğunu bilirlər.

HƏR BİR EKSPEDİSİYAYA RƏHBƏRLİK ET

Yenilikçi xırdalıqlar hər bir səyahəti genişləndirir. Rolls-Royce avtomobillərinin motivləri mükəmməllikdən danışır. Sənətkarlıq, dəbdəbəli macəralarda yeni ölçü yaradır. Hər bir halda Cullinan, oyunu dəyişir.

HƏLL OLUNAN ÇƏTİNLİKLƏR

Şotland yüksəkliklərindən Ərəb səhralarına. Avstriya dağlarından Birləşmiş Ştatların epik mənzərələrinə. National Geographic ilə birlikdə Cullinan, öz yüksək bacarıqlarını göstərmək üçün üç qitə və dünyanın ən çətin keçilən 12,000 mil ərazisini fəth edir.

İLHAMLAN

Bizim dizayn ekspertlərindən ibarət komandamızın rəhbərliyi altında yaradılmış bu nadir Rolls-Royce kolleksiyası bizim mümkün ən nəfis dizaynlarımızı təmsil edir.

ƏVVƏLCƏDƏN SİFARİŞ

Siz Rolls-Royce avtomobilini sadəcə almırsınız, siz onu sənət əsəri və ya əla bir yaxta kimi sifariş edə bilərsiniz. Fərdiləşdirmə imkanları demək olar ki, hədsizdir.

İŞLƏNMİŞ AVTOMOBİLLƏR

Böyük potensiala malik texniki dizayna və əllə işlənmiş yığıma malik Rolls-Royce avtomobillərini əldə etmək, onun istehsal ilindən asılı olmayaraq hər zaman xüsusi təcrübədir.

HƏR BİR MANEƏNİN ÖHDƏSİNDƏN GƏLƏN

Bu, mütləq azadlıqdır. Müasir şassi texnologiyası və unikal aluminium kosmik karkası ən çətin landşaftların da öhdəsindən ağıl və asanlıqla gəlir.

DƏBDƏBƏDƏ NAMƏLUM OLAN

Yeni üfüqləri asanlıqla kəşf edin. Öz rahatlıq zonanızdan sarsılmaz rahatlıq içərisində kənara çıxın. Cullinan modelinin dəbdəbəsi ilə siz, xalis rahatlıq elementlərində əzizlənirsiniz.

DİZAYN USTALIĞI

Mükəmməllik yaratmaq arzusu və məqsədi olduqda, hər şey mümkündür.

Cullinan modeli, dizayner incələməsinin çoxillik zirvəsi, cəsarətli baxışın təzahürüdür.

Əmin cizgilər, Cullinan modelinin möhtəşəm varlığını daha da təsirli edir. Məşhur siluet, onun mükəmməl gözəlliyini əks etdirir.

SONSUZ GÖZƏLLİKLƏ GÖRÜŞ

Sərhədləri aş. Yeni yüksəklikləri fəth et. Cullinan modeli, avtomobil dizaynında yeni paradiqmadır.

Cullinan müqayisəolunmazdır.